Hva kan vi tilby?

Vi sørger for regnskap, lønn, fakturering, årsoppgjør og selvangivelse. Vi kan også bistå ved stiftelse av selskap eller andre formelle endringer.

- Vi leverer regnskapsrapporter etter den frekvens som ønskes.
- Vi følger opp alle myndighetskrav som MVA, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
- Vi utarbeider årsregnskap og koordinerer dette med din revisor.
- Vi utarbeider din selvangivelse.